Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Squishies France. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Squishies France. Squishies Frankrijk biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden uiteengezet.

Door deze site te bezoeken en / of een van onze producten aan te schaffen, gaat u akkoord met onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Algemene verkoopvoorwaarden", "Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden"). , "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en / of toegankelijk is via een hyperlink. Deze algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site browsen, die verkopers, klanten, verkopers en / of inbreng van inhoud.

Lees deze Verkoopvoorwaarden en Gebruik deze aandachtig voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of de daar aangeboden diensten gebruiken. Als deze Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die later aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruikvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van de website of uw toegang tot het na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt uw aanvaarding van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het e-commerceplatform waarmee we u onze producten en diensten kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE SHOP

Door deze verkoopvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om personen van dezelfde leeftijd toe te staan minor is uw verantwoordelijkheid om deze website te gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden en u mag niet, in verband met het gebruik van de Service, de wetten van uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht).

Je mag geen wormen, virussen of een andere code van destructieve aard overdragen.

Elke inbreuk op of schending van deze algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om toegang tot services te weigeren aan iedereen op elk gewenst moment, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) op een niet-versleutelde manier kan worden overgedragen, en dit impliceert (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel onderdeel van de Service of het gebruik van de Service, of enige toegang tot de Service of contactpersoon op de website, waarmee de Service wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder toestemming geschreven express voorafgaand aan ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUELE GEGEVENS

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of up-to-date is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient niet uw enige informatiebron te zijn voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurige, volledige en actuele informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan wat eerdere informatie bevatten. Deze informatie uit het verleden is van nature niet up-to-date en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de Service (evenals elk onderdeel of inhoud van de Service) zonder kennisgeving en op elk gewenst moment te wijzigen of stop te zetten.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de Service.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn op onze website. Deze producten of services zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden verkrijgbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op het scherm van uw computer nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om dit te doen, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We zouden dit recht van geval tot geval kunnen uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van ons product of onze service te beperken. Alle productomschrijvingen en productprijzen kunnen op elk moment en zonder kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van service of product dat op deze site wordt aangeboden, is nietig waar de wet het verbiedt.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of andere goederen die u hebt verkregen of gekocht, aan uw verwachtingen zal voldoen, noch dat fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, huishouden of bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen zijn die door of van dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen worden geplaatst die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat op dat moment is opgegeven de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, van handelaars, wederverkopers of distributeurs kunnen lijken.

U stemt ermee in om up-to-date, volledige en correcte bestel- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

Mogelijk geven we u toegang tot hulpprogramma's van derden die we niet volgen, controleren of beïnvloeden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke soort dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele hulpmiddelen van derden.

Als u de optionele hulpmiddelen gebruikt die op de site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen inzicht. Raadpleeg de voorwaarden waaronder deze hulpmiddelen worden aangeboden door de betreffende externe leverancier (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of nieuwe functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Deze nieuwe functies en diensten vallen ook onder deze Algemene Verkoop- en Gebruikvoorwaarden.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of juistheid van deze sites te beoordelen of te evalueren en we geven geen garanties en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor inhoud, website, product, dienst of ander item toegankelijk voor of van deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met deze websites van derden. Lees aandachtig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie onderneemt. Klachten, claims, bedenkingen of vragen met betrekking tot de producten van deze derden moeten aan dezelfde derde partijen worden voorgelegd.

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE GEBRUIKERSSTELLINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen verzendt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, "opmerkingen"), verleent u ons het recht om op elk moment en zonder beperking te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren , vertaal en gebruik anders en in elke media commentaar dat u ons stuurt. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven; (2) om een ​​vergoeding aan iemand te betalen voor elke gegeven opmerking; (3) om op opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om dat te doen, om te controleren, te bewerken of te verwijderen inhoud die bepalen we in onze eigen goeddunken, om illegaal, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die inbreuk zijn enig intellectueel eigendom of deze algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik.

U stemt ermee in opmerkingen te plaatsen die de rechten van derden niet schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U aanvaardt tevens dat uw commentaar niet illegaal, lasterlijk, beledigend of obsceen zal bevatten, en dat zij niet geen computer virussen of andere kwaadaardige software die van invloed kunnen zijn op enigerlei wijze de werking van de Dienst bevatten of een andere bijbehorende website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons en / of derden te misleiden over de bron van uw opmerkingen. Je bent volledig verantwoordelijk voor alle reacties die je plaatst, evenals hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen elke verplichting af voor opmerkingen die u plaatst of die door derden worden gepubliceerd.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het doorgeven van uw persoonlijke informatie aan onze winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Er kan enige informatie op onze site of in de Dienst zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, aanbiedingen, aanbiedingen verzending, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren, als informatie in de Service of op enige andere gekoppelde website onjuist is, en op elk moment zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of een andere gekoppelde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen vaste datum voor update of update in de Service of een andere bijbehorende website in aanmerking worden genomen om te concluderen dat de informatie in de Service of een andere bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op de uiteengezet in de Voorwaarden van de verkoop en het gebruik verboden, mag u de site of de inhoud te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om derden aan te zetten tot het plegen van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) om een ​​regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (E) lastig te vallen, misbruik, belediging, verwonden, in diskrediet te brengen, laster, kleineren, intimideren of discrimineren iemand op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, de leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die worden of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een andere gerelateerde, onafhankelijke website of internet in gevaar brengt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, kaping van een domein, afpersing van informatie, browsen, verkennen of scannen van het web (of enige andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, enige andere website of internet te ondermijnen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van verboden gebruik.

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, snel, veilig of vrij van fouten zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren zonder kennisgeving aan u.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om de Service te gebruiken, voor uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die u via de Service worden aangeboden zijn (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) op voorwaarde dat "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Squishies Frankrijk, onze directeuren, managers, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, of contractueel, onrechtmatige daad (zelfs in het geval van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een service of product dat voortkomt uit deze Service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of van een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit gebruik de Service of enige inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u bent gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat dit gebeurt. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang toegestaan ​​door de wet.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om schadeloos te stellen, te verdedigen en te beschermen Squishies Frankrijk, ons moederbedrijf, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, managers, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, met betrekking tot elke claim of verzoek, inclusief redelijke vergoedingen advocaat, gemaakt door een derde partij vanwege of voortkomend uit uw schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar ze verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - DISSOCIABILITEIT

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover toegestaan ​​door de wet, en zal het niet-toepasselijke deel worden beschouwd als los van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, heeft deze dissociatie geen invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van alle overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die door de partijen zijn aangegaan vóór de opzeggingsdatum blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik zijn van kracht, tenzij en totdat ze door u worden beëindigd of niet. U kunt deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze site niet langer gebruikt.

Als we vaststellen, naar eigen goeddunken, je faalt, of als wij vermoeden dat u niet in staat om te voldoen aan de voorwaarden van deze Voorwaarden van de verkoop en het gebruik zijn geweest, kunnen we ook deze overeenkomst te allen tijde zonder waarschuw van te voren en bent u aansprakelijk voor de schulden op de datum van beëindiging (waarbij de laatste inbegrepen) blijven, en / of kunnen we weigeren u toegang tot onze Services (of een deel daarvan ).

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elke tekortkoming van onze kant om enig recht of bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, mag geen afstand doen van dergelijk recht of bepaling.

Deze Verkoopvoorwaarden of Gebruik of een ander beleid of andere regel die wij op deze site of in verband met de Service publiceren, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervang alle eerdere en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, een eerdere versie van de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden).

Elke onduidelijkheid met betrekking tot de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd ten nadele van de schrijvende partij.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de geldende wetgeving in Villeurbanne, Frankrijk.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruikvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze site na de publicatie van eventuele wijzigingen in deze Algemene voorwaarden houdt acceptatie van deze wijzigingen in.

ARTIKEL 20 - COÖRDINATEN

Vragen over de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via contact @squishies-frankrijk.com.